Εντατικά προγράμματα

Εντατικά προγράμματα 

 • Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα και το πρόγραμμα των ωρών γίνεται μετά από συννενοήση με τον καθένα χωριστά.                                                                                                                              
 • Τα μαθήματα υποστηρίζονται και με  οπτικοακουστικό υλικό  (βιβλία,ηχογραφήσεις,play-a-long,υποστήριξη μουσικών προγραμμάτων)

1.Jazz ordinary- program :       

    A.Jazz piano lesson 

   Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις  ενότητες  

 • piano technique
 •  Jazz piano voicing
 •  Improvisation in different styles                                   (blues,latin,rock,jazz)
 •  repertoire

Β.Jazz theory-Harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης κάλυψη ενδεχόμενων κενών

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

 Σύνολο  6ώρες μηνιάιως


2. Jazz Mid-program:

    A.Jazz piano lesson

  Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις  ενότητες 

 •  piano technique
 •    Jazz piano voicing
 •  Improvisation in different styles                                   (blues,latin,rock,jazz)
 •  repertoire

      Β.Jazz theory-Harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης κάλυψη ενδεχόμενων κενών

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

c.Ρυθμικό Solfege

Ρυθμικό Solfege με ιδιαίτερη έμφαση 

στο Jazz phrasing και στην prima vista

D.Ear Training

Αναγνώριση διαστημάτων,συγχορδιών

κλιμάκων,ρυθμικων σχημάτων,συγχορδιακών

κύκλων, μελωδικής και ρυθμικής dictee

           Σύνολο  8ώρες μηνιάιως


3.Jazz full- program:

    A.Jazz piano lesson

  Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις  ενότητες 

 •   piano technique
 •    Jazz piano voicing
 •  Improvisation in different styles                                   (blues,latin,rock,jazz)
 •  repertoire

Β.Jazz theory-Harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης κάλυψη ενδεχόμενων κενών

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

c.Ρυθμικό Solfege

Ρυθμικό Solfege με ιδιαίτερη έμφαση 

στο Jazz phrasing και στην prima vista

D.Ear Training

Αναγνώριση διαστημάτων,συγχορδιών

κλιμάκων,ρυθμικων σχημάτων,συγχορδιακών

κύκλων, μελωδικής και ρυθμικής dictee

E.Arranging-Orchestration

· Ενορχήστρωση για μικρά μουσικά σύνολα(drums,bass,keyboards,guitar)

·         Arranging , εισαγωγή στο songwriting

 Σύνολο  16ώρες μηνιάιως


Comments