Μαθήματα jazz piano

Διδάσκονται
 1. Jazz piano
 2. Jazz theory-harmony
 3. Improvisation-phrasing-scat
 4. Ear training
 5. Modern rhythm-reading script
 6. Orchestration-arranging
 7. Composition-songwriting 
 8. Προετοιμασία για τις auditions διεθνών πανεπιστημίων 
 9. Programming   Ableton Logic cubase 


        
       Μαθήματα Jazz
            Καθηγητής
 Χρήστος Μαστρογιαννίδης

 • Kunst universitat Graz Austria
 • Berklee College of Music Boston  USA.                      
      επικοινωνήστε

Μαθηματα jazz piano

Με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών και την πολυετή διδαςκαλική μου εμπειρία & 
σπουδές οργάνωςα έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
 1. Ηλικίες:                   παιδιά-έφηβοι-ενήλικες 
 2. Επίπεδα:               αρχάριοι-προχωρημένοι- τελειόφοιτοι 
 3. Στυλ: Jazz,Latin,Funk,BluesRock 
Το μάθημα συνοδεύεται με       βιβλιογραφία,δισκογραφία,play-along  μεθόδους , οργανώση ρεπερτορίου σε διάφορα στυλ.
Ενημερωθείτε κάνοντας το         πρώτο μάθημα δωρεάν.